Rynek zgłasza znaczny popyt na operatorów CNC

 Warunki panujące na rynku pracy stwarzają niezwykle dogodną sytuację dla operatorów CNC. Odbycie stosownego kursu, popartego certyfikatem, daje duże szanse na zatrudnienie.
Choć może się wydawać, że największa emigracja zarobkowa jest już za nami, to nadal bardzo wielu młodych ludzi decyduje się na podjęcie zatrudnienia poza granicami kraju. Taka sytuacja nie jest szczególnie komfortowa ani dla pracodawców, ani dla gospodarki, natomiast stwarza dogodne warunki dla tych osób, które po zakończeniu edukacji chcą pozostać w Polsce. Dotyczy to zwłaszcza operatorów CNC, na których usługi popyt stale rośnie.
Co prawda redukcja zatrudnienia na rynku pracy maleje, jednak bezrobocie nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Tak naprawdę na palcach jednej ręki można wyliczyć stanowiska, którym nie grozi likwidacja i co za tym idzie – na których pracownik nie musi obawiać się zwolnienia. Jedną ze specjalności, która w obecnych realiach zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, jest programowanie i obsługa obrabiarek CNC.

CNC – co to takiego?

Pod pojęciem maszyn CNC kryją się obrabiarki (frezarki, tokarki, wyrzynarki), których praca jest kontrolowana przez jednostkę sterującą i które działają na podstawie zaprogramowanych wcześniej wzorów matematycznych.
Samo pojęcie CNC, czyli Computerized Numerical Control, oznacza „komputerowe sterowanie urządzeń numerycznych” i odnosi się do układu, który zarządza pracą obrabiarki. Tego typu maszyny powstały już w latach 50. i stanowiły odpowiedź na rosnące wymagania przemysłu. Pojawiło się zapotrzebowanie na produkty wytwarzane szybko, bezbłędnie i z maksymalną dokładnością. Warunki te nie były możliwe do spełnienia przy użyciu ręcznych narzędzi, toteż proces produkcji został skomputeryzowany.
Zadaniem operatora CNC jest kompleksowa obsługa wspomnianych wyżej urządzeń. Osoba wykonująca pracę na tym stanowisku powinna zatem posiadać kwalifikacje umożliwiające jej sprawne kontrolowanie jakości produkowanych elementów, ustawianie właściwych narzędzi urządzenia, sprawowanie kontroli nad pracą obrabiarki, wykonywanie czynności serwisowych i przeprowadzenie diagnostyki stanu maszyny. Nierzadko zdarza się też, że to właśnie operator odpowiada za wprowadzanie korekt do algorytmu sterującego, zatem osoba ta powinna też posiadać wiedzę z zakresu programowania.

Sytuacja operatorów CNC na rynku zatrudnienia

Obrabiarki CNC od dawna stanowią podstawę przemysłu produkcyjnego (dotyczy to właściwie każdej jego gałęzi) na całym świecie. Polscy specjaliści z dziedziny obsługi maszyn sterowanych numerycznie cieszą się opinią wysoko wykwalifikowanych, rzetelnych i sumiennych, nie dziwi zatem fakt, że popyt na ich usługi zgłaszają także przedsiębiorstwa działające na obszarze Europy Zachodniej. Młodzi ludzie, skuszeni wizją wysokich zarobków, bardzo chętnie podejmują zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy, tymczasem w Polsce zaczyna brakować wykwalifikowanych operatorów CNC. To z kolei stwarza komfortową sytuację dla osób, które dopiero poszukują zatrudnienia. Rodzime lub działające na obszarze Polski zakłady produkcyjne zgłaszają zapotrzebowanie na operatorów CNC, a co niezwykle istotne – chcąc przyciągnąć potencjalnego pracownika muszą zaoferować bardzo korzystne warunki finansowe. Co warto podkreślić, do powiatowych urzędów pracy wpływa bardzo wiele ofert zatrudnienia w tym właśnie obszarze, a mimo to wciąż brakuje „rąk do pracy”. Mamy zatem niezwykle dogodny moment na podjęcie pracy w sektorze, który gwarantuje nie tylko dobre zarobki, ale też niezwykle cenne poczucie stabilizacji.
Największe szanse na pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej mają osoby, które przedstawią pracodawcy certyfikat potwierdzający ukończenie stosownego kursu. Taki dokument stanowi gwarancję, że kandydat posiadł już podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną, zatem po stosunkowo krótkim czasie będzie mógł samodzielnie wykonywać powierzone mu obowiązki. Oczywiście, kluczową rolę w procesie rekrutacji odgrywa doświadczenie zawodowe osoby kandydującej, jednak w sytuacji, w której popyt na usługi przewyższa ich podaż, znaczne szanse na podjęcie zatrudnienia mają też aspirujący specjaliści, którzy dopiero chcą zdobyć swoje pierwsze szlify w zawodzie.